Sjukvården i Härnösand kan privatiseras

Nu finns ett konkret erbjudande från intresserade parter om att ta över sjukvården i Härnösand från Landstinget.

Det är Söråkersläkaren Staffan Salomonsson som tillsammans med läkaren och politikern Anders Kempe och Patrik Wreeby från vårdföretaget Premicare nu vill börja förhandla med Landstinget.

Entreprenaden i Härnösand skulle förutom alla tre vårdcentralerna också innefatta delar av sjukhusets mottagningar.

Direkt efter semestrarna vill man komma igång med konkreta förhandlingar med Landstinget.

Hurvida Anders Kempe då kan fortsätta som politiker för sjukvårdspartiet tar han ställning till då, säger han till Radio Västernorrland.