Många väntar på att få bli insläppta i rättegångssalen i Solna tingsrätt. Foto: Pether Öhlén/Sveriges Radio
Utanför rättegångssalen i Solna tingsrätt. Foto: Pether Öhlén/Sveriges Radio

Åklagaren yrkar på livstids fängelse

Åklagaren: Det finns bara en tänkbar påföljd
0:46 min

33-åringen bör dömas till livstids fängelse. Det yrkade idag åklagaren när rättegången om mordet på Lotta Rudholm från Härnösand avslutades.

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Välkommen till direktrapporteringen från mordrättegången i Solna tingsrätt. Idag kommer det hållas förhör med en kriminaltekniker, ambulanssjuksköterskor och sjukvårdare som behandlade Lotta Rudholm på plats. Även en läkare som träffade 33-åringen på Sankt Görans sjukhus när han sökte vård dagarna innan dådet tillsammans med Lotta Rudholm, ska höras.

09:12, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Första vittnet är en erfaren kriminaltekniker.Han berättar hur blodet har stänkt i lägenheten. Utifrån den kriminaltekniska undersökningen får man en bild av händelseförloppet. Det är många detaljer om hur blodet har stänkt, i vilken riktning blodet har färdats. Åklagaren visar upp bilder som kriminalteknikern kommenterar och analyserar.

09:18, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Han berättar att brottsplatsen stack ut på ett sätt.
"Om man jämför med andra brottsplatser så var det att det inte fanns kontaktspår. Att ingen har kommit åt väggar eller möbler. Det fanns ingenting sådant", säger kriminalteknikern.

09:19, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Den åtalade 33-åringen sitter stilla i sin stol och tittar inte upp på fotografierna som nu visas i tingsrätten.

09:20, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Kriminalteknikern fortsätter att kommentera bilder som åklagaren visar upp och kommenterar hur blod har stänkt i lägenheten under misshandeln.

09:26, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Kriminalteknikern drar slutsatsen att Lotta utsatts för kraftigt våld med hög energi. Och att antalet sparkar och slag varit fler än 10. Våldet har återupptagits efter en paus på minst några minuter.

09:30, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Kriminalteknikern säger att allt tyder på att Lotta inte lyckats undkomma det kraftiga våldet och troligen förlorat medvetandet snabbt.

09:34, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu visar åklagaren upp de kläder 33-åringen hade på sig när han greps. Både jeansen och tröjan är nedfläckade av blod.

09:37, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu frågar åklagaren Tobias Kudrén om kriminalteknikern kan se om det förekommit både slag och sparkar. Ja, svarar kriminalteknikern.

09:39, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nu ställer 33-åringens advokat Krister Jansson frågor till kriminalteknikern. Advokaten vill veta i vilken ordning blodet hamnat på olika ställen i lägenheten.

09:46, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Advokaten ifrågasätter nu kriminalteknikerns teori om att den åtalade ska ha tagit en paus i misshandeln. Kriminalteknikern upprepar sina fynd och säger att allt tyder på att 33-åringen tagit en paus under misshandeln.

09:51, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Förhöret med kriminalteknikern avslutas.och rätten tar en paus på 15 minuter. Vi återkommer ca 10.05.

09:51, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu fortsätter föhandlinglingen i Solna tingsrätt. Det är nu ambulanspersonalens tur att höras. Jag kallar vittnet Q.

10:12, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Q berättar att ambulansen larmas ut till Lottas lägenhet och när de kommer fram är polisen redan på plats. Q beskriver hur Lotta ligger på golvet. Hon andas själv och Q beskriver hur huvudet är utsatt för kraftigt våld.

10:14, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Q berättar att man hjälper Lotta att andas och rätt snabbt kommer ytterligare en ambulans till platsen och tillsammans kör de in Lotta till sjukhuset. Q får frågor om handskar, något som också var en återkommande fråga under gårdagen. Åklagaren vill veta om det skvätter blod när man tar av sig handskarna. Nej, svarar Q.

10:17, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren har inga fler frågor, men 33-åringens advokat undrar lite om ljusförhållandet i rummet.
- Det var dunkelt, berättar Q. Sen har advokaten inga fler frågor.

10:18, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Tingsrätten har drabbats av något tekniskt problem som innebär att Lottas mamma inte kan lyssna på förhören med vittnen från Härnösand där hon följer rättegången.

10:20, 11 October 2016

PIA: Kan straffet bli lägre pga att anhöriga beslutade avsluta respirator?

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nej, det tror jag inte. Systern har berättat för mig att åklagaren var involverad i beslutet att stänga respiratorn, just för att det inte skulle påverka utgången av rättsprocessen.

10:22, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nästa vittne medverkar via telefon. Även det vittnet arbetar som ambulanssjuksköterska och ska berätta vad hon såg när hon kom till platsen. Jag kallar vittnet R. Även hon får frågor om hennes handskar kan ha orsakat blodstänk. Nej, svarar vittnet. Åklagaren har inga fler frågor. 33-åringens advokat vill bara veta om R vet vilken tid hon kom fram till platsen. Nej, svarar R och därmed är förhöret avslutat.

10:26, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu ska den tredje ambulanssjuksköterskan vittna. Jag kallar honom S.

10:28, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Som vanligt är det åklagaren som ställer första frågan, och det handlar om handskarna. Åklagaren vill veta hur S gör när han byter handskar. S berättar att han hade enkla handskar. S tror inte att det brukar stänka när han tar av sig handskarna. Det var åklagarens enda frågor. Än en gång vill 33-åringens advokat veta när S kom fram till lägenheten. Inga fler frågor och förhöret avslutas.

10:30, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Även den fjärde ambulanssjuksköterskan får frågor om han använt handskar och om det brukar stänka blod när han tar av sig dem. Från advokaten får han samma fråga som sina kollegor som vittnat tidigare om han vet vilken tid ambulansen kom till platsen. Nej, svarar vittnet och förhöret avslutas.

10:35, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Det sista vittnet har förlorat 2 400 kronor på att vittna. Rättens ordförande upplyser honom om att staten bara ersätter vittnen med 700 kronor. Vittnet kan stämma den åtalade på de pengar han förlorat vilket han vill göra. 33-åringen bestrider via sin advokat kravet.

10:41, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nästa vittne är en doktor som arbetar på beroendeenheten i Stockholm. Jag kallar vittnet T. Han inleder med att berätta lite om arbetsplatsen. Han träffar 33-åringen som har kommit till mottagningen på en remiss. T berättar att 33-åringen hade med sig Lotta till kliniken.

10:44, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
T berättar att 33-åringen bad om hjälp för att trappa ner sitt intag av
Bensodiazepiner. T berättar att 33-åringen ville bli inlagd under fyra veckor, men det är inte så vi behandlar patienter, säger läkaren. Läkaren beskriver 33-åringens krav som orimliga. Han minns att 33 -åringen redogjort för sin kriminella bakgrund. Besöket slutade med att T hänvisade den åtalade till rättpsykiatrin.

10:48, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: T berättar att 33-åringen erbjöds inläggning, vilket han accepterade men att han skrev ut sig från beroendeenheten redan efter tre timmar. Rätten tar nu en ny paus under 15 minuter och vi återupptar direktrapporteringen när förhandlingen är igång igen.

10:56, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu återupptas snart rättegången. I pausen träffar jag en tidigare flickvän till den åtalade 33-åringen. Hon ska inte höras i rättegången. Hon berättade att även hon blivit misshandlad av 33-åringen under deras relation, men att hon aldrig vågade polisanmäla 33-åringen.

11:07, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Kvinnan berättar att hon blev alldeles iskall när hon såg 33-åringens bild i tidningen. Men inte förvånad.
- Det var bara en tidsfråga innan han skulle misshandla någon kvinna till döds, säger hon. Nu återupptas förhandlingen.

11:09, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu är det obduktionsläkarens tur att höras. Jag kallar henne U.

11:14, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Rättsläkaren beskriver de skador som Lotta fick i samband med misshandeln. Hon berättar att man bedömt att de hjärnskador Lotta hade var orsakade av kraftigt, trubbigt våld.

11:17, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Rättsläkaren säger att den hjärnskada Lotta fick i samband med misshandeln var dödlig.

11:19, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Åklagaren går nu igenom skadorna och ber rättsläkaren beskriva hur de kan ha uppkommit.

11:21, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Åklagaren citerar obduktionsprotokollet och ber rättsläkaren beskriva vad som står i utlåtandet. Hon utvecklar och förklarar vad som skrivits.

11:22, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Man har inte hittat några spår efter alkohol eller några andra substanser i Lottas blod.

11:27, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Skadorna har varit så allvarliga att Lotta drabbades av hjärninfarkt.

11:28, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Rättsläkaren berättar att man även hittat skador på Lottas hals som är typiska vid strypvåld. Enligt rättsläkaren avlider Lotta till följd av de allvarliga hjärnskador hon fick när hon blev misshandlad.

11:33, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Åklagaren har inga fler frågor, men målsägarbiträdet undrar om det går att uttala sig om när Lotta förlorade medvetandet. Nej, svarar rättsläkaren. 33-åringens försvarsadvokat har inga frågor. Förhöret avslutas.

11:35, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu tar rätten lunch och förhandlingen återupptas klockan 13.00. Tack för nu.

11:35, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nu är vi tillbaka med direktrapporteringen efter lunchen.

13:08, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen förekommer under 14 punkter i brottsregistret.
första noteringen är från när han är straffmyndig vid 15 års ålder.

13:12, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Domaren går igenom domarna. Det handlar om upprepade fall av grov kvinnofridskränkning, grov misshandel, narkotika- och dopningsbrott.

13:13, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu är det dags för slutpläderingen. Den kommer att ta ca 45 minuter berättar åklagare Tobias Kudrén.

13:13, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Åklagaren börjar tala om hur det kommer sig att man går tillbaka till en man som slår. Han funderar också på varför man inte orkar medverka i en rättsprocess.

13:14, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Lotta ville inte berätta för oroliga personer i sin omgivning att hon återupptog kontakten med 33-åringen. Lotta kände skam för att hon hamnat i en dålig relation och för att hon ville fortsätta den. Det här är komplicerat, menar åklagaren. Många kvinnor blir normaliserade inför våldet, och då kommer skuldkänslor in, säger åklagaren.

13:16, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Hur kan man tåla att bli behandlad så här, funderar åklagaren, och fortsätter.
- Det finns ofta ett hopp hos kvinnor i en sån relation att det ska bli bättre. Det är uppenbart att Lotta inte orkat lämna relationen med 33-åringen. Exakt varför hon stannade kvar i relationen, det kommer vi aldrig att få veta konstaterar åklagaren.

13:18, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nu kommenterar åklagaren de inledande förhören som hölls med Lotta. Det var ett inledande förhör med få detaljer, menar åklagaren. Hon berättar inte allt för polisen. Den enskilt viktigaste bevisningen i det här målet är den åtalades eget erkännande.

13:23, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren börjar med att gå igenom punkterna skadegörelse och misshandel av Lotta före första maj. Han menar att det är bevisat att 33-åringen gjort sig skyldig till dessa åtalspunkter.

13:26, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren vill också se 33-åringen fälld för att ha hotat Lotta medan hon fortfarande var i livet. Rubriceringen är grov fridskränkning.

13:29, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Vad gäller förtalspunkten menar åklagaren att det är bevisat genom samtalet till Lottas chef där han misskrediterar henne.

13:29, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren menar att det är utrett att det är 33-åringen som orsakat Lottas skador och död. Frågan tingsrätten ska ta ställning till är om han varit likgiltig inför om Lotta skulle överleva eller inte.

13:31, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren menar att 33-åringen är misstänksam redan innan han kommer hem till Lotta den 4 juni. Åklagaren hänvisar till vittnet som hör den åtalade fråga "Varför ljuger du". Det talar för att svartsjuka är den utlösande faktorn. Enligt åklagaren vet 33-åringen vad som kan hända när han åker till Lottas lägenhet. Hans berusning var självförvållad och ska därför inte ses som en förmildrande omständighet, menar åklagaren.

13:33, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: 33-åringen sitter helt stilla under åklagarens plädering. Det är svårt att avgöra från min plats i rättsalen om han blundar eller stirrar ner i bordet.

13:36, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren staplar nu upp det han tycker är bevisat natten den 4 juni. Han hänvisar till utlåtanden från polisens tekniker, rättsläkare och 33-åringens egna ord när han grips på brottsplatsen.

13:38, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Varenda människa vet att våld mot huvudet är farligt. 33-åringen borde känna till detta bättre än de flesta eftersom han dömts för att ha misshandlat mot huvudet tidigare. Vid ett fall så allvarligt att offret avled.

13:39, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen använder livsfarligt våld utan att reflektera över konsekvenserna - därför ska han dömas för mord, menar åklagaren.

13:40, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Normalstraffet för mord har slagits fast till 14 år av Högsta domstolen.

13:43, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren går nu igenom 33-åringens tidigare domar och menar att rätten ska ta med det i sin bedömning när de dömer ut fängelsestraffet. 33-åringen har gång på gång återfallit i allvarlig brottslighet.

13:46, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren yrkar att 33-åringen ska dömas till livstids fängelse.

13:47, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen reagerar inte när åklagaren yrkar på livstids fängelse. Då är åklagarens slutplädering klar och rätten tar 15 minuters paus.

13:49, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nu är vi tillbaka och familjen Rudholms målsägarbiträde, advokat Johan Lavås från Härnösand tar till orda. Han kommer att yrka på skadestånd och utvecklar först skälen till detta.

14:07, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Familjen vill att 33-åringen döms att betala 75 000 kronor vardera till de båda systrarna och mamman i skadestånd.

14:12, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Åklagaren Tobias Kudrén yrkade ju på livstids fängelse för mord innan pausen. Strax ska vi höra hur 33-åringens försvarsadvokat, Krister Jansson, lägger upp försvaret.

14:13, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Nu tar försvarsadvokat Krister Jansson ordet. Han delar upp åtalet i fyra punkter. Narkotikabrottet är erkänt. Vad gäller misshandel av den andra kvinnan som 33-åringen också står åtalad för har han även erkänt det. 33-åringen förnekar däremot att han förtalat Lotta Rudholm.

14:16, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen förnekar alltså att han förtalat Lotta inför hennes chef.

14:17, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Advokaten säger också att 33-åringen inte ska dömas för grov fridskränkning eftersom 33-åringens och Lottas relation inte varit så nära som åklagaren påstår.

14:18, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen erkänner att han har misshandlat Lotta till döds men han nekar till att hans uppsåt varit att döda henne.

14:20, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Advokaten menar att det är skillnad på våld i relationer när förhållandet pågår, och när det avslutats, och att dödligt våld är vanligt vid det sistnämnda.

14:22, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Försvaret påstår att Lotta hade dåligt självförtroende och därför sökte sig till 33-åringen. Han såg henne och därför drogs hon till honom.

14:24, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Omgivningen ser inte att 33-åringen har lyft Lotta, men det kände hon menar försvarsadvokaten. Som bevis för detta citerar advokaten ett sms där Lotta skriver " Jag gillar dig. Vill ha dig i min närhet hela tiden"

14:26, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Försvaret kommenterar nu den senaste sms-trafiken mellan Lotta och 33-åringen. Enligt försvarsadvokaten visar det stora antalet sms att Lotta ville ha en relation med 33-åringen. Något som polis, vänner och omgivning inte förstår.

14:30, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Nu är försvarsadvokaten framme vid morgonen den 4 juni. 33-åringen uppfattar det som att han åker hem till sin fästmö - för att kontrollera och straffa henne. 33-åringen vill bara straffa Lotta för att hon inte svarat på sms eller i telefon under kvällen.

14:34, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Advokaten menar alltså att åklagaren inte lyckats styrka uppsåtet om mord.

14:35, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Advokaten ifrågasätter också åklagarens påstående att 33-åringen skulle ha tagit en paus under dödsmisshandeln. Det kan vara så att det stelnade blodet som åklagaren anser styrker likgiltighetspåståendet så kan det vara så att blodet placerats dit av 33-åringen sedan han vänt på Lottas kropp.

14:37, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
33-åringen har inte haft för avsikt att mörda Lotta, upprepar försvarsadvokaten. Som bevis för detta hänvisar advókaten till larmsamtalet 112.
"Det har gått för långt", säger 33-åringen när han ringer 112.
Detta bevisar enligt 33-åringens advokat att han inte velat mörda Lotta.

14:40, 11 October 2016

PIA: Vilken tid anländer 33-åringen till bostaden? Vilken tid ringer 33-åringen polisen?

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Hej Pia! Om jag minns rätt, anländer han 05.12 och ringer 112 ca 12 minuter senare.

14:43, 11 October 2016

Elin: De borde ha med kvinnor som varit i liknande relationer på rättegångar, spc när offret i sig inte kan tala för sig själv. Jag vet att det är jättesvårt att bryta ifrån en person som M, därför för sitt eget lugn låter man det vara som att man vill. För att man inte orkar något annat.

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Tack Elin för att du delar med dig av din erfarenhet.

14:43, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland: Försvaret motsätter sig alltså att 33-åringen döms för mord.Den åtalade handbojas nu och förs ut ur rättsalen och rättegången avslutas. Dom meddelas om två veckor.

14:45, 11 October 2016

Pether Öhlén, reporter P4 Västernorrland:
Därmed avslutar vi direktrapporteringen. Tack för mig.

14:45, 11 October 2016


 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".