Äldre vill inte engarera sig politiskt

Det är få som vill engagera sig politiskt. Enligt en Temoundersökning är det bara 36 procent av drygt tusen tillfrågade som kan tänka sig att arbeta politiskt. Minst är viljan att arbeta politiskt bland äldre.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, och det som är tydligast är att yngre i högre grad är beredda att arbeta politiskt än äldre. 1025 personer intervjuades i undersökningen, och i åldersgruppen över sextio var det bara en av fyra som kunde tänka sig att arbeta politiskt.

-Man kanske tror att i partierna går det inte att förändra, och inte att nå ut med sitt polistiska budskap. Men jag skulle vilja påstå att man kan det, säger Peder Björk, fritidspolitiker för socialdemokraterna som bland annat sitter i Sundsvalls kommuns barn- och fritidsnämnd.