Kabelreparationer i luften skapar trafikkaos på bro

Högakustenbron håller på att repareras. Det är ett stort projekt som totalt kostar runt 50 miljoner och kommer att pågå ända fram till hösten. Jobbet gäller huvudkablarna som bär upp själva brobanan. De behöver ses över för att inte fukt ska komma in och göra att det bildas rost i kablarna.

Egentligen hade Vägverket tänkt dela upp jobbet under två år, men nu har det gått så bra så man räknar med att göra klart den här säsongen. Det är specialister från Danmark som utför själva arbetet.

Medan arbetena pågår så är halva bron avstängd för trafik, och både norr- och södergående trafik måste dela på den andra vägbanan. Nu är i alla fall gång-, cykel- och mopedtrafik förbjuden sedan länsstyrelsen i förra veckan gick med på ett förbud. Helst ville man inte stänga av de trafikanterna från bron under hela sommaren, men det gick inte att hitta någon säker lösning.

Bilisterna sköter sig ganska dåligt, tycker Knut-Olof Åberg som är projektledare från Vägverket. Särskilt yrkesförarna kör alldeles för fort och många försöker till och med göra omkörningar fast det är så trångt. Hastigheten på bron är nedsatt till 50 km i timmen.