Guldgrävare på väg till Ånge

Företaget GeoForum Scandinavia AB ska göra en undersökning och se om det finns guld i trakterna av Ånge.

Företaget ska ta prover från ytskiktet för att eventuellt senare i höst gå vidare med ytterligare provtagningar.

Det är myndigheten Bergsstaten som har beviljat tillståndet.