Svenska kyrkan i Edsele hotas

Nästa år får Svenska kyrkans församling i Edsele inget kyrkoråd eftersom det saknas kandidater. Vid det förra kyrkovalet, 2001, var det flera församlingar som saknade vallistor, men i år är Edsele ensamt om det.

– Församlingen har 548 medlemmar och det är svårt att få ihop en lista på så få personer, säger Katarina Ångström, valhandläggare i stiftet.

Situationen kräver att församlingen slås ihop med någon annan församling.