Bostadsinbrotten minskar i länet

Brottsförebygganderådet har tagit fram statistik över hur många inbrott som gjorts i bostäder mellan januari och juni i år. I Västernorrlands län har inbrotten minskat med sex procent jämfört med samma period förra året. Det kan jämföras med Örebro till exempel där inbrotten ökat med nästan 25 procent eller Blekinge län där som minskat med nästan 50 procent.