Läkemedelsköp registreras

Sedan den första juli registreras alla köp av receptbelagda läkemedel.

Det är Apoteket som registrerar exakt vilka mediciner som hämtas ut för att kunna undvika dubbelmedicinering och att olika läkemedel tar ut varandra.

-Register av den här typen kan medföra problem om de missbrukas, säger Mikael Gulliksson, lärare på Mittuniversitetet.

Tanken är att farmaceuter och föreskrivande läkare ska ha tillgång till uppgifterna.