Banverket staffas för miljöslarv i Sundsvall

Banverket har under flera år slarvat med att redovisa hur och vad man använder för att ta bort ogräs på banvallen. Som straff förbjuder nu miljönämnden i Sundsvall dom att använda ogräsmedlet Roundup.

Enligt miljöbalken är Banverket skyldigt att redovisa ett egenkontrollprogram om tillsynsmyndigheten, som i det här fallet är miljönämnden, begär det. Men hittills har Banverket inte kunnat berätta på vilket sätt gifterna kan påverka omgivningen trots upprepade förfrågningar.

Sundsvall är bara en av ett tiotal kommuner som på olika sätt protesterat mot Banverkets besprutningar. Kävlinge kommun i Skåne väntar nu på ett avgörande i Miljööverdomstolen sedan kommunen krävt att Banverket ska sätta ner rör i marken för att ta prover på vattnet.

Enligt miljöbalken är den som använder en kemikalie alltid ansvarig för eventuella skador den orsakar. Det räcker inte med att Kemikalieinspektionen har godkänt preparatet, Banverket har i det här fallet ett eget ansvar för alla platser där medlet används menar Lena Eriksson, miljöinspektör på Sundsvalls kommun.