De cyklar fram sitt budskap

I sommar genomför Skellefteåkretsen ett annorlunda klimatprojekt kallat Klimattrampet. Fyra unga män planerar att cykla från Haparanda i norr till Ystad i söder med en utställning som enkelt kan vecklas ut och blåsas upp på gator och torg.

– Vi vill väcka nyfikenheten hos såväl förbipasserande semesterflanörer som bofasta på de orter där vi stannar. Vi vill möta folk för att berätta om hur vi alla genom vårt sätt att leva i dag påverkar det globala klimatet, säger Anton Grenholm, en av initiativtagarna.

I utställningen och torgaktiviteterna vill klimattramparna konkretisera hur klimatförändringarna kan komma att påverka naturen och våra livsförutsättningar. Ett annat syfte är att inspirera var och en till att göra medvetna klimatval i vardagen.