Elvy Söderström (S), ny ordförande i fullmäktige landstinget håller i ordförandeklubban och ser glad ut. Foto: Ulla Öhman/Sveriges Radio
Elvy Söderström (S), ordförande i fullmäktige landstinget. Foto: Ulla Öhman/Sveriges Radio

Direktrapportering från landstingsfullmäktige

Det blir ingen skattehöjning nästa år. Det beslutade idag landstingfullmäktige när man debatterade budgeten för 2017.

Direktrapportering: Landstingsfullmäktige om budgeten

Ulla Öhman, reporter: Välkommen till direktrapporteringen från historiens sista landstingsfullmäktige!

09:17, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det är sista gången som landstingsfullmäktige sammanträder eftersom det från årsskiftet kommer att heta regionfullmäktige när Region Västernorrland är igång.

09:18, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Mötet börjar som vanligt med att man berättar vilka som är närvarande.

09:19, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: En av motionerna idag kommer från Gunnar Fors (V) och handlar om att ledamöter i nämnder osv måste få full tillgång till allt material innan beslut ska fattas. Han har ju haft svårt att få ut material. Men motionerna behandlas senare.

09:22, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Regiondirektör Inger Bertström är förste talare. Hon säger att hon vill fokusera på framtiden och inte blicka bakåt. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar men också stora möjligheter, säger hon. Hon är glad att landstingen tillsammans med SKL inleder ett arbete för att bli kvitt beroendet av hyrpersonal. Ledare för det arbetet nationellt blir HR direktören i Landstinget Västernorrland, Victoria Sjöblom.

09:26, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Vi ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019 säger regiondirektör Inger Bergström.

09:29, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Punkten där landstingets revisorer skulle ge information utgår eftersom ingen av dem finns närvarande här. Men rapporterna går att läsa på landstingets hemsida.

09:32, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Redan dags för punkt 16. Budget 2017 samt ekonomisk plan för 2018-2019 för landstinget Västernorrland.

09:35, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande: Om en månad tar vi över det regionala utvecklingsansvaret för Västernorrland. Det är inte längre staten och tjänstemännen som ska styra prioriteringar, utan folkvalda politiker. Vi vill prioritera via upphandlingar, prioritera de små och medelstora företagen och uppmuntra till nya företag.

09:38, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Landstinget övertar 105 miljoner från Länsstyrelsen. Det är pengar som inte ska blandas in i landstingets kassa utan hållas åtskilda för att skapa utveckling i Västernorrland, säger Erik Lövgren.

09:39, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Majoriteten vill prioritera en ekonomi i balans och skapa en tillgänglig och jämlik och trygg vård, säger Erik Lövgren (S). Han säger att när S och Mp tog över så fick man med sig ett stort underskott på över 200 miljoner kronor.

09:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: 358 miljoner måste återställas. Våra budgetar måste vara realistiska och gå med överskott , säger Erik Lövgren. Vi har en ansvarsfull budget för 2017.

09:44, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Erik Lövgren (S): Jag yrkar på att sänka avgifterna för cellprovstagning till 150 kronor.

09:46, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är det oppositionsrådet Per Wahlberg (M) som ska prata.

09:46, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg tar upp den djupa sprickan mellan Medelpad och Ångermanland och att det i Ådalen finns en stor misstro och stor besvikelse.

09:47, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg (M): I Ådalen finns ett enormt engagemang för sjukvård och för Sollefteå sjukhus och det är oerhört tråkigt att det engagemanget inte har tagits på större allvar av majoriteten.

09:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg (M) tar återigen upp möjligheten att lägga ut driften av hela eller delar av Sollefteå sjukhus på entreprenad. Han jämför med Bollnäs där det blivit lyckat.

09:50, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter:
Per Wahlberg (M) säger att han känner en viss självkritik mot de förändringar man gjorde när man startade länsklinikerna. Länsklinikerna har fördelar men också en del nackdelar. Han säger att det lokala ledarskapet på sjukhusen måste sträkas så att personalens möjlighet att påverka stärks. En chef ska finnas på plats rent fysiskt i verksamheten.

09:53, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Att leda på distans är som att styra över ett barnkalas över SMS, säger Per Wahlberg och allianskamraterna skrattar högt.

09:55, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Alliansen vill ge 30 miljoner mer än majoriteten till primärvården . Det är inte nog, men det är ett steg åt rätt håll, säger han. Det är alltså ett gemensamt budgetförslag från allianspartierna.

09:56, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu går centerpartiets Hans Hedlund upp i talarstolen.

09:57, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hans Hedlund (C) poängterar att alliansen vill ge mer pengar till primärvården. Han säger att förra mandatperioden gjorde man just det men att Västernorrland fortfarande satsar mindre på primärvården än övriga jämförbara län. Primärvården är alltså hälsocentralerna som man säger ska vara basen i sjukvården.

10:00, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hans Hedlund (C) tar upp frågan om den stora regionen, region Norrland. Det är fortfarande höjt i dunkel vad som händer, men det bör hända nåt inom de närmaste dagarna.

10:02, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Mats Hellhoff (SD) går upp i talarstolen

10:02, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Mats Hellhoff (SD) : Varken förra majoriteten eller nuvarande majoriteten har lyckats ordna ekonomin.

10:03, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: SD har inget annat förslag om skatt än majoriteten och allianspartierna.

10:04, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Några av SD:s förslag:
Österåsens hälsohem ska avyttras.
Minskat partistöd.
Scenkonst Västernorrland avyttras.
BB kvar på alla tre sjukhus.

10:05, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Lars-Gunnar Hultin (V) uppe i talarstolen.

10:06, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Lars-Gunnar Hultin (V): Majoritetens ledarskap jobbar på distans. Ni avvecklar och stänger ner på håll. Det är som att göra slut på SMS.

10:07, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten med 40 öre. Det skulle ge 200 miljoner extra. 150 miljoner skulle gå till personalsatsningar.

10:09, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: V vill avveckla länsklinikerna som man en gång var med och beslutade om.

10:09, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: BB och akut kirurgi ska finnas på alla tre sjukhus, säger V. Primärvården tillförs 50 miljoner extra.

10:09, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: V vill utveckla Österåsens hälsohem och se till att det investeras i bassängen där. Vänsterpartiet har alltså ett eget förslag till budget för 2017.

10:11, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Ingeborg Viksten, Liberalerna går upp i talarstolen.

10:11, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Förstärkning av primärvården är det absolut viktigaste säger Ingeborg Wiksten (L).

10:12, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Ingeborg Wiksten (L) frågar hur och om majoriteten stärkt upp hälsocentralen i Sollefteå sedan neddragningarna i specialistvården beslutats. Och har ni informerat Sollefteåborna hur de ska få vård på hälsocentralen?

10:14, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Eva Andersson, Miljöpartiet , i talarstolen nu.

10:14, 23 November 2016

Leffe: Typiskt Vänsterförslag att ständigt höja skatten,utan att åtgärda problemen.

10:14, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Eva Andersson (MP): tar upp de 358 miljonena i underskott från 2014 och 2015 som behöver återställas. Det måste till positiva resultat de kommande åren och det kan inte ske om man inte gör de beslutade neddragningarna.

10:16, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Miljöpartiet är alltså tillsammans med Socialdemokraterna det som kallas majoriteten i landstingspolitiken. Tidigare ingick även Vänsterpartiet med de kickades ut .

10:18, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Mona Hammarstedt (KD) i talarstolen nu.

10:19, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Mona Hammarstedt (KD) tar upp behovet av patienthotellplatser för kvinnor från Sollefteå som nu måste åka till Sundsvall eller Övik för att föda. Det är inte klart än. BB i Sollefteå stänger i månadsskiftet januari/februari så det är bråttom.

10:20, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: KD ser det som positivt om Sollefteå sjukhus drevs i annan regi än landstingets.

10:21, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: KD påpekar att det saknas 15 miljoner för att återställa 2014 års underskott i 2017 års budget. Svensk lag ska följas och därför måste fullmäktige föra över 15 miljoner till budgeten och ta det från oförutsedda utgifter. Annars kan budgeten överklagas, menar KD.

10:24, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är det Andreas Sjölander (S) som pratar. Han är ordförande för primärvården. (Folkhälso-primärvårds- och tandvårdsnämnden.)

10:26, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Han påpekar konkurrensneutraliteten i primärvården, dvs att landstinget får inte ge mera till sina egna hälsocentraler än till de privata vårdcentralerna. Det finns mer strukturella problem som måste rättas till. Regelboken är ett större problem än ekonomin, säger han.

10:29, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg kallar Elvy Söderström för Herr ordförande varvid alla skrattar.

10:30, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det beror på ålder, säger Per Wahberg. Vems ålder? kontrar Elvy Söderström.

10:31, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är Per Wahlberg (M) tillbaka på spåret igen. Han diskuterar produktivitet i privata vården. När Bollnäs sjukhus entreprenadiserades så fick de 3-5 procent lägre kostnaderna säger han.

10:32, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Primärvården är underfinansierad, slår Per Wahlberg fast. Varför säger Andreas Sjölander (S) att det inte är pengarna som är det stora problemet, frågar han.

10:33, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Andreas Sjölander (S) Det är svårt att jämföra primärvårdens pengar inom olika landsting eftersom uppdragen ser så olika ut. Men visst ; hade det kommit mer pengar så okey men jag ser strukturella problem och en regelbok som sätter hinder.

10:36, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hans Hedlund (C) Det är märkligt att du säger att primärvården har nog med pengar när vi ligger 150 miljoner under hur det ser ut i andra skogslän. Vi har årligen stora underskott i våra hälsocentraler.

10:39, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hans Hedlund: Alla andra landsting säger att vi behöver satsa på primärvården. Det är helt makalöst att Andreas Sjölander säger att det inte är pengar vi behöver till primärvården i Västernorrland

10:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Birgitta Häggblad (S): blir sista talare före en paus och sen ska kulturstipendier delas ut.

10:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Birgitta Häggblad (S): Jag måste göra en efterlysning. Inför mötet frågade jag: Har någon sett Vänsterpariets budget? I går fick vi se det. Det är inte värdigt att göra det. Varför fanns inte Vänsterpartiets förslag till budget med i handlingarna? Vänsterpartiet kräver alltid mer och mer material i nämnderna, men själv gör de så här.

10:44, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Lars-Gunnar Hultin: Vi blir kritiserade när vi ändå kommer med budgetförslaget till fullmäktigemötet, och kom med det redan igår, vi har inte begått nåt fel. På nämnder får vi inte material ens medan nämndmötet pågår.

10:46, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Elvy Söderström (S) och fullmäktiges ordförande säger att Vänsterpariet var sent med visst material, det borde ha varit inne under oktober månad. Lars Gunnar Hultin hävdar att Vänsterapartiets förslag om en krona mer i skatt redan var känt. Elvy Söderström säger att lag är lag och att presidiet ska diskutera hur det ska hanteras senare idag.
Nu blir det paus och jag ska skynda iväg och hämta min mobil som jag glömde i morse. Jag hoppas jag inte missar så mycket. Efter pausen ska landstingets kulturstipendiater presenteras.

10:49, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu pågår utdelning av landstingets kulturstipendier

11:17, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Ewa Back (S), ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden som ansvarar för specialistvården, är uppe i talarstolen. Hennes nämnd är den absolut största i landstinget med en budget på närmare 5 miljarder.

11:22, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: 2,7 miljoner= personalkostnader.

11:23, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter:
2,3 miljarder till lokaler, mediciner osv.

11:23, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Ewa Back pratar om kompetenstrappor och nya slags scheman för sjuksköterskor, ett sätt att försöka få fler sjuksköterskor och de som finns att stanna.

11:24, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nya operationscentrum i Sundsvall ska kunna tas i bruk nästa år. Det är den största investeringen som landstinget gjort, säger hon.

11:25, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Gunnar Fors (V): Vi har ställt oss bakom den tidigare insatsplanen och ramarna i budgeten men vi konstaterar att de insatser som nu görs är kontraproduktiva, de leder inte framåt. Det går att göra kostnadsminskningar på ett helt annat sätt än det majoriteten gör nu.

11:27, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Primärvården behöver mer pengar, det är helt klart, säger Gunnar Fors (V). Vi utgår från befolkningens behov. Det är väl känt att det måste in mer pengar till vården i Västernorrland.

11:30, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per-Arne Frisk (S): Säger att det är ett förakt mot demokratin när Vänsterpartiet kommer så sent med sitt budgetförslag. Släpp aldrig in de här människorna till syltburken, det är farligt för ekonomin och demokratin!

11:34, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är det hårda ord mellan Per-Arne Frisk (S) och Lars-Gunnar Hultin (V).

11:36, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det är allså budgetdebatten som fortsätter. Det handlar om budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018 och 2019. De förslag som finns är från 1) majoriteten (S+MP), 2) allianspartierna (M,L,C,KD) 3) Vänsterpartiet och 4 )Sverigedemokraterna.

11:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Då har landstingsfullmäktige satt sig igen efter lunch. Lars-Gunnar Hultin,(V) förste talare. Han ställer en del frågor till Miljöpartiet och påpekar att tre kvinnor per dag kommer att sitta i bil på väg till förlossningen, varje dag på året.

13:35, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Christer Sonidsson (S) och Lars-Gunnar Hultin (V) har en diskussion om budgeten och de olika budgetförslagen och om Vänsterpartiet har lämnat in in tid

13:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Christer Sonidsson (S) säger att Vänsterpartiets budgetförslag inte har täckning. Det finns inte pengar för allt det som V vill ha.

13:43, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Eva Andersson (MP) försvarar majoritetens budget. Det blir svårt att hålla den men det skulle inte bli lättare om man lade ännu fler miljoner på primärvården som allianspartierna och vänsterpartiet vill, säger hon.

13:44, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hans Hedlund (C): Om vi flyttar över de 30 miljonerna från kontot oförutsedda utgifter och lägger dem på primärvården så slipper primärvården göra underskott igen.

13:48, 23 November 2016

Leffe: Återkommer till Vänsterpartiets lösning att höja skatten. Man gör det väldigt enkelt för sig när man ständigt talar om skattehöjningar. Att varje år gå ut med skattehöjningar är ju bara kortsiktiga lösningar.

13:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Leffe, på ett sätt kan man ju säga att det inte är ett nytt yrkande på skattehöjning när V vill ha 40 öre till, eftersom Vänsterpartiet redan tidigare ville höja skatten med en krona men det blev 60 öre. Det är m a o samma krav som tidigare.

13:50, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Eva Andersson (MP) säger att det är bättre att först utreda primärvården och klargöra vad den ska göra och sedan koppla ihop det med mera pengar.

13:51, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu har jag varit och pratat med Andreas Sjölander (S) ordförande i FPTnämnden och frågat varför han tackar nej till 30 miljoner mer till nämnden som allianspartiet vill. Du kan höra intervjun vid 15.40.

13:52, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg (M): Men varför vill S och MP inte lägga 30 fler miljoner på primärvården? Är det för att det då också kommer de privata vårdcentralerna till del?

13:57, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Jan-Olov Hägglund (S): Det raka svaret är nej.

13:57, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu diskuteras kulturpengarna i budgeten. Ingeborg Wiksten (L) försvarar Scenkonst Västernorrland , Mats Hellhoff (SD) vill sälja ut verksamheten.

14:09, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Ewa Back om hur födande Sollefteåkvinnor ska tas om hand om förlossningen dröjer: Vi kommer inte att söka bygglov och bygga nåt hotell vid Örnsköldsviks sjukhus. Men vi söker och kommer att hitta lokaler där kvinnor från Sollefteå kan övernatta vid behov .

14:12, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Rodney Engström (M): Jag hör att ni i SD vill att nån annan ska ta över scenkonstbolaget men det finns ingen annan som vill ta över.

14:19, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Kjell Bergkvist (C) säger att en större satsning på primärvården gör att specialistvården slipper ta hand om en del patienter som idag hamnar där.

14:24, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Andreas Sjölander (S) säger att Kjell Bergkvist har ett bra tänk men att det är i inte pengarna som är början utan man måste först se över verksamheten och sedan koppla pengarna till det uppdrag som primärvården får.

14:25, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Debatten om primärvården är så stor och tar så mycket plats för att det är den enda riktigt stora skiljelinjen mellan blocken. Men egentligen är de 30 miljoner det handlar om bara ungefär en halv procent av landstingets budget. Man kan kanske säga att blocken är överens om att primärvården behöver mer pengar men att man är skiljaktlig om i vilken ordning saker ska ske, mer pengar först, eller en översyn av verksamheten först.

14:27, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu känns det som att alla politiker har sagt samma saker på flera olika sätt vad gäller primärvårdens pengar. Det tuggas kan man väl säga.

14:29, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Erik Lövgren (S): Någon undrade hur vi ska förstärka hälsocentralen i Sollefteå när akutmottagningen stängs. Vi har aldrig föreslagit nån stängning av nån akutmottagning.

14:31, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Replik! Jag får inte igång eländet, ropar Hans Hedlund (C) när hans inloggning till fullmäktiges system inte funkar. Ledamöterna anmäler sig annars numera på talarlistan, röstar och annat via sina ipads.

14:33, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Om landstinget lägger 30 miljoner extra på primärvården så bör det innebära att det delas rättvist mellan privata vårdcentraler och landstingets hälsocentraler. Det skulle innebära ungefär 10 miljoner till privata vc och 20 miljoner till landstingets hälsocentraler. Iallafall om regelboken ser ut som den gör nu.

14:37, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter:
Nu tar Erik Lövgren (S) just upp frågan om regelboken. Han säger att man inte bör ändra regelboken under pågående år för det är ingen seriös hantering. Alla måste veta reglerna i god tid innan.

14:38, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter:
Hans Hedlund (C) säger att man kan ändra i regelboken tillsammans med de som driver vårdcentralerna. Alla vill att den ska fungera så bra som möjligt. Idag finns pengar som inte utnyttjas.

14:39, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu diskuteras vårdkvaliten och förhållandet mellan Universitetssjukhuset i Umeå och länssjukhuset i Sundsvall.

14:44, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Just nu står Per Wahlberg i talarstolen och tre till står på talarlistan. Kanske börjar budgetdebatten gå mot sitt slut och beslut kan snart klubbas. Kanske lagom till trekaffet?

14:44, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg (M) tycker att Lars-Gunnar Hultin (V) gör ner vårt eget landsting när han gav ett exempel på en vård som inte fungerade bra för en patient i Sundsvall nyligen. Vi ska värna vår vård och inte NUS, säger Per W. (NUS: Universitetssjukhuset i Umeå)

14:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Förutom talarlistan så pågår flera replikskiften så det tar kanske ett tag till...

14:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Lars-Gunnar Hultin påpekar att budgeten hur som helst är kortsiktig om och när det blldas en större region i Norrland.

14:50, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Tre talare kvar. När de är klara så blir det kaffe och först efter det kommer budget att klubbas.

14:52, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Roger Byström (C) tar upp många olika saker men bland annat säger han att strukturförändringar måste göras på alla sjukhus för att alla ska känna sig som vinnare.

14:56, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter:
Erik Lövgren (S) yrkar nu avslag på John Åberg (S) extra yrkanden, bland annat den att akutkirurgin ska finnas kvar på alla tre sjukhus.

14:57, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Annicka Burman säger att hon yrkar bifall inte till sitt eget parti, Vänsterpartiet, och deras budget utan till socialdemokraternas budget. Burman ingår inte längre i den vänsterpartistiska gruppen i landstingsfullmäktige.

14:58, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är budgetdebatten avslutad. Politikern ska dricka kaffe. Presidiet ska förbereda omröstningen. Jag ska göra en kort rapport i P4, dvs i en radioapparat nära dig! Vi hörs.

14:59, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu sammanträder fullmäktige igen. Elvy Söderström ordförande går igenom alla förslag och yrkanden som finns innan omröstning.

15:29, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Landstingsskatten blir kvar på 11.29.

15:31, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Vänsterpartiet reserverar sig. De ville höja skatten med 40 öre.

15:31, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget blir motförslag till landstingsstyrelsens förslag, inte V:s förslag.

15:35, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: I själva huvudomröstningen om investeringsbudgeten så står det klart att landstingsstyrelsens, dvs majoritetens förslag , vinner. 67 röster mot 6 och en som avstår.

15:36, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu röstar man om Budget för 2017.

15:37, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu har jag varit ute och pratat i radio men omröstningen om budgeten håller fortfarande på.

15:51, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu avslog fullmäktige kristdemokraternas förslag att lägga in 15 miljoner extra till nästa års budget. KD menar att annars följer fullmäktige inte kommunallagens bestämmelser om att återställa underskott.

15:52, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det voteras om varje att-sats och yrkande så det drar ut på tiden.

15:53, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är budgeten klubbad i enlighet med majoritetens förslag.

15:54, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Och nu börjar nästa debatt - Punkt 17: En målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland.

15:55, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Erik Lövgren (S) inleder. Vi måste ha ett mål för vad vi vill. Arbetet med målbilden började i somras när man började sätta fokus på de mest sjuka, kroniker och multisjuka äldre t ex. De konsumerar 80 procent av vården säger, Erik Lövgren.

15:56, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det här ärendet återremitterades vid oktobersammanträdet. Nu finns en kompletterad målbild med preciseringar och bakgrundsbeskrivningar osv.

15:57, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Per Wahlberg är nöjd och yrkar bifall till målbilden som den ser ut nu.

15:59, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det som nu har lagts in i målbilden är att landstinget Västernorrland ska ha tre sjukhus och att "akutmottagningar ska finnas vid alla sjukhus, där alla akuta bedömningar kan hanteras."

Men man skriver samtidigt att sjukhusen också behöver gå mot en specialisering och profilering.

16:04, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: I målbilden finns nu också en skrivning att landstinget ska ha en beredskap för att utreda alternativa driftsformer , ex entreprenad, intraprenad och nya former för samverkan med kommunerna.

16:04, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Hittills har S och M yrkat bifall.

16:05, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu går Soledad Henriques, KD, upp i talarstolen. Hon yrkar avslag till Målbilden. Hon säger att hon har svårt att se hur nåt ska bli tydligare för vårdpersonalen eller befolkningen. Är det här inte bara ett sätt att "sminka grisen", att få det att se bättre ut än det är och att man skriver om saker som man redan har genomfört till delar.

16:06, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu kommer besked att regionbildningsprocessen avstannar. Läs mer på vår webb. Det blir alltså inget region Norrland 2019.
Det här är inget som landstingsfullmäktige diskuterar för här talar man om målbilden för vården och landstinget västernorrland. Men jag ska försöka dra med mig landstingsrådet Erik Lövgren så snart som möjligt för direktsändning om regionfrågan.

16:15, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Här på fullmäktige kritiserar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och säger att målbilden är otydlig och innehåller vackra honnörsord. Syftet verkar bara vara att motivera den typ av nedskärningar som görs, säger Gunnar Fors (V)

16:17, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Vi bör ha modet att lägga våra beslut som vi tar utan att gömma oss bakom målbilden, säger Gunnar Fors och yrkar avslag.

16:18, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Erik Lövgren har just kommenterat den stoppade regionprocessen i P4. Han är besviken, men samarbetet mellan norrlandstingen kommer att fortsätta, säger han.

16:41, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Här på landstingsfullmäktige diskuterar man vad ordet "akut" betyder, dvs vad krävs för att man ska vara ett akutsjukhus.

16:42, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Jag var ju nyss ute i P4 och intervjuade Erik Lövgren om beskedet idag att det inte blir något regionbildning i norr till 2019. Den intervjun kan ni höra strax på webben.

16:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Här på landstingsfullmäktige närmar det sig omröstning om målbilden.

16:48, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu är det beslutat att det ska tas en målbild här idag. Nu fortsätter omröstningen om de olika yrkandena om hur målbilden ska se ut.

16:50, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Så här sammanfattar landstinget på sin webb hur budgetbeslutet idag ser ut:
Landstingsstyrelsens förslag till budget för 2017 har nu beslutats av Landstingsfullmäktige. Mot beslutet reserverade sig Vårdalliansen (M, C, L och KD), Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för sina respektive förslag till budget för 2017.
Landstingsfullmäktige beslutade att skattesatsen ska lämnas oförändrad under 2017. Mot beslutet reserverade sig Vänsterpartiet, som föreslog en skattehöjning på 40 öre.
Vidare beslutades enhälligt att tandvårdstaxan justeras 2017 med 3 procents höjning överlag.
Landstingsfullmäktige beslutade vidare att avgiften för gynekologiska hälsoundersökningar sänks till 150 kronor och att avgiften för egenträning sänks till 50 kronor 2017 samt att Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda ökade samverkansformer mellan primärvård och specialistvård samt undersöka möjligheterna att stärka primärvårdens finansiering och uppdrag.

16:51, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Det här är förklaringen till varför landstinget ska ha en målbild:
"Fokus på patientgrupper med stora behov är nödvändigt. Kronisk sjukdom
förekommer hos nästan halva befolkningen. Redan i dag står kroniskt sjuka
personer för 80– 85 procent av sjukvårdskostnaderna och 75 procent av
läkemedelskostnaderna. Hälso- och sjukvården måste anpassa sig efter det nya sjukdomspanorama som nu tar form i takt med demografin.
Syftet med denna målbild är att tydliggöra inriktningen på landstingets
omställningsarbete. Målbilden är ett komplement till Landstingsplanen i de delar som rör landstingets utvecklingsområden. Landstingets planperiod sträcker sig till 2019. Målbilden har samma tidsperspektiv, när det gäller konkreta åtgärder och beslut. Men den långsiktiga ambitionen är att skapa en hälso- och sjukvård som anpassar sig för att möta krav och förväntningar under många år framöver."

16:54, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Och nu har majoritetens förslag till Målbild antagits. Ordföranden avslutar mötet och berättar om morgondagen. Då börjar det med interpellationsdebatt och sedan ska det handla om yrkesmedicinska kliniken i Sundsvall som föreslås läggas ner.

16:55, 23 November 2016

Ulla Öhman, reporter: Nu avslutar jag rapporteringen och ska äntligen få mig en kopp kaffe. Om det är någon som har följt rapporteringen här så RESPEKT till er. Hejdå från reporter Ulla Öhman.

16:56, 23 November 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".