Psykiskt funktionshindrade ofta ensamma

RSMH, riksförbundet för Social och Mental hälsa, ordnar idag en utflykt för sina psykiskt funktionshindade medlemmar.

Men utflykten höll på att frysa inne, för Härnösands kommun sa nej till bidrag.

Ingvar Rodin är ordförande i RSMH:

- Vi sökte pengar från två instanser i Härnösands kommun men fick nej från båda, säger Ingvar Rodin.

Avslaget tycker Ingvar Rodin är orättvist. Kommunerna har ett ansvar även för fritiden för de psyskiskt funktonshindrade och någon gång behövs en guldkant i vardagen för människor som ofta är mycket ensamma. Det har inte blivit bättre sedan kommunerna tog över ansvaret och de psyskiskt funktonshindrade flyttades ut från institutionerna ut i egna lägenheter, det har snarare blivt värre.

-De har inte fått någon möjlighet att komma ut på resor sedan kommunen tog över,  säger Ingvar Rodin på RSMH.

RSMH menar att det är ett kommunalt ansvar att se till att de psykiskt sjuka lever ett så bra liv som möjligt.

-Det står också i de bestämmelser som finns att de ska ha möjlighet att komma ut, säger RSMH:s ordförande i Härnösand, Ingvar Rodin.