Elever chansar på körkortsteori

Allt fler kuggar på teoriprovet för körkort.

Sedan år 2000 har andelen som inte klarar provet i Vägverkets Region Mitt, där Västernorrland ingår,  ökat från 21 till 47 procent.

Körskolelärarna tror att eleverna tar för lättvindigt på teorin och chansar på att klara provet.

- Det är färre som vill lägga ner extra tid för att djupinlära, säger Claes Göran Boström utbildningsledare på Traffiq trafikskola i Sundsvall.