Bredsandsbäcken förorenad

Avloppsvatten har upptäckts i Bredsandsbäcken, fem kilometer söder om Sundsvall. Och nu går Mitt Sverige Vatten ut och varnar människor för att bada i havet kring bäckens utlopp under det närmaste dygnet.