Invandrarföretag ska lära sig hitta till svenska bönder

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, vill att invandrarföretag ska få bättre kontakt med lantbruket. Det handlar om matproducenter som slakterier och mejerier, drivna av invandrare, som idag importerar sina råvaror. Nu vill LRF få dom att istället köpa sina råvaror av svenska bönder.

Jordbruksverket har därför bestämt sig för att stödja projektet ”Integrera grönt” som ska öka kontakterna mellan dessa företagare.
– Det handlar om att på sikt få flera företag och i längden ökad inflyttning till landsbygden, säger Rune Backlund på Jordbruksverket.