Vandalisering av skarvbon

En vandalisering av skarvbon han anmälts till polisen.

Det är Länsstyrelsen som upptäkt att bon på södra Lässkäret i Omnefjärden som har förstörts och sopats ner i bergsskrevor.