Dubbelmordet ännu olöst gåta för polisen

Det har gått sju veckor sedan mordet på ett äldre par på en gård utanför Härnösand. Dådet fortsätter att vara en svårlöst gåta för polisen. - Vi har ingen misstänkt för dådet och vi fortsätter att utreda alla tänkbara motiv. Vi jobbar helt förutsättningslöst i spaningsarbetet, säger Börje Öhman, som leder polisens utredning.

Redan några dagar efter det att den 70-årige mannen och hans 67-åriga särbo hittats döda på mannens avsides belägna gård på Härnön konstaterade polisen att man saknade såväl motiv som misstänkta.

Det finns inget som tydligt visar att det äldre paret fallit offer för kringstrykande rånare.

- Visst har vi våra olika teorier. Ena dagen kan vi tycka att det verkar som om det rör sig om ett rent tillfällighetsmord medan vi andra dagar ser tecken på att det kan vara någon som är mer bekant med området och gården som utfört dådet, säger Börje Öhman.

Polisen vill av utredningstekniska skäl inte upplysa om vad undersökningarna hittills lett fram till och vilka bevis som säkrats på gården.

- Vi har fått en del resultat av det material som analyserats av SKL, men fortfarande återstår en hel del material som ska analyseras. Hittills har inte dessa undersökningar lett till något genombrott så att det pekar ut någon misstänkt, säger Börje Öhman.

Polisen i Västernorrland har fortfarande stöd i form av resurser och personal från Rikskriminalen.

- Vi arbetar för fullt och arbetet går framåt. Vi är övertygade om att fallet ska lösas, även om det kan ta sin tid.