Branschorganisation märker inte av problem med osäkra bussar

2:54 min

En busschaufför P4 Västernorrland pratat med berättar att han vid två tillfällen fått köra bussar som underkänts i besiktningen.

En anonym busschaufför vittnar om bristande säkerhet på bussbolaget Byberg och Nordin. Vid två tillfällen har han fått köra bussar som har haft en tvåa på sig, det vill säga har blivit underkända i besiktningen och inte är trafiksäkra. Dessa fordon får inte köras mer än till verkstan eller besiktningen enligt trafikpolisen i Västernorrland

– Det är svårt att kommentera anonyma uppgifter så. Men rent generellt så kan man ju säga att bussen är det säkraste sättet att färdas på väg. Svenska bussföretag ligger i topp när det gäller trafiksäkerhet, säger Sveriges bussföretags vice vd och branschchef Anna Grönlund.

Hur upplever du det system vi har idag med besiktning?

– Jag upplever att det system vi har i dagsläget är trafiksäkert. Bilbesiktningen gör en bedömning och om bussar eller andra fordon är trafikfarliga så tas de ur trafik. I dagsläget så uppfattar jag att Bilprovningens system är gott. Det ska poängteras att alla verkstäder i Sverige lyder under samma kontrollorgan Swedac.

– Jag hörde tidigare intervjun med Tomas Byberg och han uttryckte tydligt och klart att man har rutiner och han vill ju att förarna kommer och säger till, så jag kan ju bara upprepa det han säger. Det är självklart att förarna ska prata med sin trafikledare eller ansvariga på företaget, säger Sveriges bussföretags vice vd och branschchef Anna Grönlund.