Norrlänningarna bäst på att använda kondom

1:19 min

I en undersökning som RFSU har gjort så är kondomen det vanligaste preventivmedlet bland svenskarna. Den visar också att boende i norra Sverige är bäst på att skydda sig med preventivmedlet.

Här i norra Sverige använder lite mer än var fjärde person kondom när de får frågan vilket preventivmedel de vanligtvis använder. Det kan jämföras med södra Sverige där 16 procent använde kondom som preventivmedel.

Av de som inte använder kondom svarar 46 procent av norrlänningarna att de inte behöver kondom på grund av att de har ett fast förhållande. 17 procent använder det inte på grund av hög ålder. 18 procent är inte oroliga av att smittas av någon könssjukdom och tio procent vill bli gravida, eller är gravida och använder därför inget skydd.  

Vad säger du om att norra Sverige är bäst på att använda kondom?

– Jag är så omedveten om det där idag. Men är det inte positivt att de gör det? Det får jag väl hoppas att de gör, man frågar ju inte sina barn och barnbarn precis, säger Ann-Marie, 79 år, ifrån Örnsköldsvik.

Hur var det när du var ung?

– Då använde man ju det. Det var lite smyg när man var ung, och föräldrarna nämnde det aldrig.

Louise är 15 år och bor i Örnsköldsvik.

Får ni mycket information om vikten av att skydda sig?

– Jag tror det beror mycket från skola till skola. Vi har fått mycket information, ungdomsmottagningen brukar komma nu och då, så det är bra, säger Louise och fortsätter:

– Mycket beror nog på lärare. Om de är bekväma och utåt och pratar om det. Vår lärare i NO är jätteutåt om det och pratar mycket om vikten av att skydda sig.