Ungdomar mötte politiker ute i det gröna

3:55 min

I Sundsvall har åtta ungdomar anställts för att lära sig mer om politik och samhällsengagemang. I dag stod picknick på schemat.

Sundsvalls kommun har gjort en undersökning som visar att ungdomar vill vara med och förändra samhället, men att de inte vet hur. När nu kommunen för sjätte året i rad anställer ungdomar för att ordna ett evenemang för andra unga, så är det övergripande syftet att öka ungas inflytande.

Under tre veckor får sommarjobbarna träffa representanter för de olika förvaltningarna, får lära sig mer om FN:s barnkonvention och de mänskliga rättigheterna och får träffa några av kommunens ledande politiker för att ställa frågor.

– Jag är samhällsengagerad och intresserad av att lära mig mer, förklarade Clara som är en av de åtta som idag ordnade en picknick i Hamnparken i Sundsvall.

De hade bjudit in fyra politiker för att samtala om deras roll i kommunen och vad som fått dem att engagera sig politiskt.

Ta politiken på allvar

En av politikerna på plats var Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander. 

– Det bästa med projektet är att ungdomarna får en insikt om vad demokrati innebär och hur mycket man faktiskt kan påverka sin vardag, sa Åsa Ulander.

Idéer som att införa tv-spel på kommunens möten för att locka unga avfärdades bestämt.

– Det är inte relevant, menade Octavio och förklarade att det är viktigt att ta politiken på allvar och inte skoja för mycket.