Intresset för att återanvända gamla gravstenar ökar

2:49 min

Vissa gravrättsinnehavare väljer, istället för att säkra upp osäkra gravstenen, att lämna tillbaka den. Njurunda församling har valt att återanvända gravstenar.

Många kyrkogårdar lägger ned gravstenar som är farliga och riskerar att välta. Vissa gravrättsinnehavare väljer, istället för att säkra upp gravstenen, att lämna tillbaka den. Njurunda församling har valt att återanvända gravstenar.

När en gravrätt går ut väljer de allra flesta att lämna stenen till församlingen. I många församlingar krossar man då stenen, men Njurunda församling har i många år valt att återanvända gravstenar istället.

– Då väljer vi att ställa upp stenarna på en förrådsplan, så får de som behöver en gravsten ta en sten utan att betala. Då får de ta den till en stenhuggare som slipar bort texten och ersätter den med ny text, säger Kenneth Ruda, kyrkogårdschef för Njurunda Församling.

Han menar att det både blir billigare för de som behöver en gravsten och sparar på miljön.

– Då behöver man inte bryta ny granit och minskar också på transporter.

Attityden hos människor har förändrats under åren.

– När vi började med det för kanske 20 år sedan sa många att de inte ville ha en begagnad sten. Nu är många mer miljömedvetna och tycker att det inte är en sådan dum idé, säger Kenneth Ruda.