Ännu ingen lösning mellan rederiet och Migrationsverket

1:30 min

Det har nu gått snart ett år sedan rederiet Floating Accomodation ombord på det tilltänkta asylfartyget Ocean Gala stämde Migrationsverket på 250 miljoner kronor för avtalsbrott.

Tvisten handlar om 1 600 asylsökande som inte kom att bo ombord på kryssningsfartyget Ocean Gala .
Anders Heiborn, domare vid Norrköpings tingsrätt berättar att alla nu jobbar för en förlikning för att slippa gå till åtal.

– Domstolen och parterna jobbar för att hitta en förlikning, sedan om vi lyckas eller inte är en annan sak.

Drar ut på tiden

Rederiet Floating Accomodations ville ursprungligen att domstolen skulle slå fast att Migrationsverket hade brutit ett avtal med rederiet värt 250 miljoner kronor. Nu har rederiet specificerat kostnader för ungefär 175 miljoner kronor som Floating Accomodations vill att domstolen ska ålägga Migrationsverket att betala. Den juridiska ändringen, från en så kallad fastställelsetalan till fullgörelsetalan, innebär att ärendet ytterligare kommer att dra ut på tiden.

– Nu blir det en ny omgång med det här beloppet, hur det är beräknat, vad ingår, vad ingår inte, så det blir en extra omgång kan man säga. Om den tar en månad eller två månader eller sex månader kan jag inte säga nu.

Nytt belopp

Att beloppet har ändrats från 250 miljoner kronor till cirka 175 miljoner beror enligt Anders Heiborn på ändringen i rederiets stämningsansökan.

– De har gjort en uppskattning från början att det är 250 miljoner kronor, för talan var ju från början inte gjord som en fullgörelsetalan. Nu när de har sammanställt det här så har de landat på ett konkret belopp och jag vet inte hur de har kommit fram till just det beloppet.

Ocean Gala ligger just nu i hamn i Abu dhabi, Förenade Arabemiraten.