Görel Thurdin, fd Unesco: Världsarv innebär särskilda krav

2:20 min

Naturvårdsverket som äger husen på Högbonden i Höga kusten vill sälja anläggningen. Men eftersom det ligger i ett världsarv kan man inte bara göra sig av med viktiga besöksmål, menar förre ordförande i Svenska Unesco-rådet, Görel Thurdin (C).

Görel Thurdin som bor i Bönhamn i Höga kusten har en lång lista på erfarenheter inom politiken: riksdagsledamot, miljöminister, kandidat i EU-val, ordförande för Svenska Unescorådet och Svenska Rädda barnen. 

Just FN-organisationen Unesco är grundare av världsarvstanken och under sin tid som svensk ordförande fick hon både insyn och erfarenheter av vad det innebär. 

– Ett huvudkrav för att få ett världsarv är att göra det tillgängligt för människor, och staten har ju satsat miljontals kronor på Högbonden för att göra det tillgängligt. Då kan man ju säga att man kastat pengarna i sjön, och gör det ju faktiskt bildligt också, säger Görel Thurdin.

Naturvårdsverket menar ju att verksamheten är för dyr, kan man inte ta hänsyn till det att det saknas medel att driva den?

– Det har ju varit så att den varit dyr i underhåll nu därför att man har inte underhållit på rätt sätt tidigare. Och även om Naturvårdsverket säger att det inte är naturvård att ha en sådan här anläggning, så är det en del av kraven för att få ha ett världsarv, säger Görel Thurdin.

Görel Thurdin hoppas nu att mötet mellan länsstyrelsen, kommunen, landstinget och destinationsbolaget ska leda till ett samarbete som kan rädda verksamheten.

– Att lägga över sådant här på bara en kommun är ju ganska hårt. Kramfors har ju många sådana här punkter genom de geologiska företeelser som världsarvet utgör, då är det konstigt om det skulle ligga på en kommun, särskilt eftersom man har ett destinationsbolag där många kommuner samarbetar eftersom världsarvet omfattar flera kommuner. Så jag hoppas verkligen att man kan hitta en bra lösning för det hela, men huvudansvaret ligger på staten enligt regelverket för världsarv, säger Görel Thurdin.