Trafikverket kommer börja bekämpa lupiner

1:31 min

Nästa sommar börjar Trafikverket inventera lupiner i de områden som står i tur för upphandling av dikesslåtter.

Vad tycker du om lupiner? En vacker blomma eller ett hot som förstör? Delta gärna i diskussionen på vår Facebooksida!

Lupiner breder ut sig allt mer längs våra vägkanter och nästa sommar kommer Trafikverket börja inventera bestånden för att kunna hindra utbredningen i samband med dikesslåttern.

Anders Sjölund ekolog och nationell samordnare för landskapsfrågor på Trafikverket menar att det är hög tid att aktivt börja bekämpa lupinerna.

– Det är en akut fråga, om vi vill ha artrika vägkanter i framtiden då måste vi börja hantera lupinen. Vi måste börja motarbeta den och det är nu eller inom något år, annars är det för sent.

För drygt ett år sedan fattade Trafikverket beslut att invasiva arter, som till exempel lupinen, ska bekämpas men hittills har inte mycket hänt i Västernorrland bland annat saknas inventeringar av lupinbestånden i de områden som står i tur för upphandling.

– Min förhoppning är att det här är sista sommaren så vi inte klarar av det här i ett område som ska handlas upp.

Så från och med nästa sommar kommer lupinerna att börja inventeras?

– Ja, i de områden som ska handlas upp nästa sommar, säger Anderrs Sjölund.

På vilket sätt kommer lupinerna att bekämpas?

– Det är nästa stora fråga, vilket sätt är egentligen det effektivaste, i min värld så är det att gräva bort lupinen på ett eller annat sätt.