Mittuniversitet: Intresset för lärarutbildningarna ökar

1:11 min

Det råder lärarbrist i hela landet. Men intresset för att bli lärare har ökat, enligt Glenn Svedin, programansvarig för ämneslärarutbildningen på Mittuniversitet.

– Intresset för utbildningen är stort. Vi har generellt mycket bra söktryck, säger Glenn Svedin.

Hur har det förändrats över tid?

– Intresset ser ut som det har gått upp. Det beror på att det gått upp för fler att läraryrket är ett framtidsyrke. Man pratar också om läraryrket på ett annat sätt, yrket håller på att få tillbaka sin gamla status.

Kommer intresset att hålla i sig?

Jag tror det behövs fortsatta satsningar på läraryrket för att det ska vara fortsatt attraktivt, både lönemässigt och på arbetsmiljö, säger Glenn Svedin.

Det är cirka 400 nya studenter som kommer att börjar på lärarutbildningarna på Mittuniversitetet i höst. Intresset är som störst till grundlärarutbilning, för förskoleklass samt årskurs 1-3. Där hade Mittuniversitet 650 sökande till 60 platser. Intresset för grundlärarutbildning 4-6 är också stort. Där var det 545 stycken som sökte till utbildningens 40 platser.