Inga högriskfångar på Saltviksanstalten

5:23 min

På Saltviksantsalten i Härnösand finns en av Sveriges tre säkerhetsbunkrar. Men där sitter ingen högriskfånge just nu.

Efter ett flertal rymningar i början av 2000-talet byggdes tre säkerhetsbunkrar avsedda för de allra farligaste fångarna. Mellan åren 2009 och 2010 färdigställdes 60 platser, men idag används endast ett fåtal, enligt siffror som Dagens Nyheter tagit del av. 

I säkerhetsbunkrarna placeras fångar som anses särskilt farliga och rymningsbenägna. I denna typ är även övervakningen extra hård och friheten beskuren, långt utöver vad som gäller på en vanlig klass 1-anstalt, som annars är den högsta säkerhetsklassen.

För närvarande används vid Saltviksanstalten i Härnösand två skyddsavdelningar, alltså platser för fångar som behöver skyddas från andra. Vidare används övriga befintliga resurser till häktesverksamhet.   

Kjell-Arne Sköld, anstalstschef på Saltviksanstalten, ser utveckligen som delvis positiv. 

– Behovet tillgodoses just nu på annat sätt, alltså att övriga klass 1-anstalter är säkra och att man kan använda de platser som finns.