Elov Andersson plockar blåbär.
Foto: Anna Ahlström/Sveriges Radio

Västernorrland missar miljömålen

Endast två av de nationella miljömålen till 2020 som regeringen satt upp är möjliga att nå. Det visar den rapport som Länsstyrelsen i Västernorrland nu lämnat in till Naturvårdsverket.

I Sverige finns sexton nationella kvalitetsmiljömål som ska vara uppnådda till år 2020. På regional nivå har länsstyrelsen nu bedömt hur stor möjligheten är att nå tolv av de olika målen. Bara två av dem, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet, bedöms kunna nås. Övriga tio mål man tittat på verkar ouppnåeliga till år 2020.

Några av målen är inte bara svåra att uppnå, utan de kommer dessutom allt längre utom räckhåll. Det handlar om Hav i balans, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap

Ett av de två mål som beskrivs som möjliga att nå är Frisk luft. Luften har blivit bättre de senaste årtiondena i hela Västernorrland och särskilt pekar man på luften i Sundsvall. Där har utsläppen minskat med 10 % sedan 2014 då stadsbussarna slutade köra på diesel och nya bron över Sundsvallsfjärden öppnade.

Även målen om ett grundvatten av god kvalitet väntas vara möjligt att nå till år 2020. Skälen till det uppges vara goda naturliga förutsättningar. Att vi är ett glest befolkat län och att konflikter kring mark- och vattenanvändningen är sällsynta.

De 16 nationella miljömålen och deras möjlighet att nås till 2020

 1. Begränsad klimatpåverkan (ej bedömt)
 2. Frisk luft NÄRA
 3. Bara naturlig försurning NEJ
 4. Giftfri miljö NEJ
 5. Skyddande ozonskikt (ej rapporterat)
 6. Säker strålmiljö (ej rapporterat)
 7. Ingen övergödning NEJ
 8. Levande sjöar och vattendrag NEJ
 9. Grundvatten av god kvalitet NÄRA
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård NEJ
 11. Myllrande våtmarker NEJ
 12. Levande skogar NEJ
 13. Ett rikt odlingslandskap NEJ
 14. God bebyggt miljö NEJ
 15. Ett rikt växt - och djurliv NEJ
 16. Generationsmålet (ej bedömt)

Källa: Miljömålsbedömningar 2017, Länsstyrelsen Västernorrland

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista