Cancersjuksköterskan uppmanar till att våga prata om döden

3:37 min

Vi måste bli bättre på att våga prata om det som är svårt, som döden, tycker cancersjuksköterskan Fredrik Wallin.

Wallin är onkologisjuksköterska och arbetar med palliativ vård.

– Det finns många missuppfattningar kring palliativ vård och många tror att man då talar om för patienten att man inte längre kan göra nåt och att det inte finns nått hopp. Men det stämmer inte.

Vi måste stötta varann och våga prata om det som är svårt.

När man inte kan bota en cancer så brukar läkaren och patienten mötas vid ett brytpunktssamtal där målet är att få patienten och anhöriga i samma inriktning som den palliativa vården. Det handlar om en symptomlindrande vård och att leva med så hög livskvalitet som möjligt.

Den palliativa vården kan delas upp i faser, säger Fredrik. I  den tidiga fasen är man långt ifrån livets slutskede, i den senare fasen är man närmare slutskedet men man kan fortfarande leva ganska länge i sen fas också.

– Här på onkologmottagningen lever patienter med bröstcancer eller tarmcancer i åratal med sin spridda sjukdom.

Patienten kan uppfatta den här oviljan att prata som att man är till besvär.

Men det är inte bara vården och vårdpersonalen som är viktig för patienten i det här skedet. Fredrik Wallin tycker att vi alla i Sverige behöver bli bättre på att prata om döden.

– Det kanske inte låter jättemuntert i jultid och det är en svår situtaion. Det kan ju ligga nåt hos oss själva som gör att vi inte vill prata. Men patienten kan uppfatta den här oviljan att prata som att man är till besvär eller att man har drabbats av en sjukdom som gör en till paria.

Det är patienten själv som ska få bestämma om han eller hon vill prata. Men som anhöriga och vänner behöver vi ta till oss mod och prata.

– Vi måste stötta varann och våga prata om det som är svårt för att underlätta för oss själva senare.