Gratis cellprov ska få fler kvinnor att testa sig

1:18 min

Från och med årsskiftet är det gratis för alla kvinnor Sverige att lämna cellprov som ska förebygga livmoderhalscancer. Idag struntar var sjätte kvinna i Västernorrland i att lämna cellprov när de får en kallelse.

Fram till årsskiftet kostade det 150 kronor att ta ett cellprov, men numera är det gratis. Anna Enander, överläkare på kvinnokliniken i Sundsvall, hoppas att det leder till att fler kvinnor kommer till provtagningen.

– Vi hoppar naturligtvis att kvinnor som avstått på grund av ekonomiska skäl nu kan tänka sig att komma till provtagningen, säger hon.

– Det är dessutom ganska vanligt att kvinnor tycker att det är obehagligt att ta cellprov. Man är rädd och tycker att det känns läskigt, fortsätter hon.

Ringer upp kvinnor

Gratis cellprov är bara en del av lösningen. För att nå de 15 procent av kvinnorna i Västernorrland som inte kommer till provtagningen, när de kallas, har landstinget startat ett projekt där de ringer upp kvinnor.

– En barnmorska ringer och hör med kvinnan om det finns någon orsak till varför hon inte har kommit och om vi kan hjälpa till, säger Anna Enander.

Har ni märkt någon effekt?

– Projektet har inte pågått så länge, men enligt barnmorskan som håller i projektet är det vanligt att kvinnor tycker att det känns obehagligt, men många säger ändå vid samtalet att de nu ska ta tag i det. Och det är ju bra, för om man inte tar sina cellprov är man inte skyddad mot livmoderhalscancer.

Risken för cancer minskar

Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Enligt Anna Enander är det oftast kvinnor som inte har tagit cellprov som drabbas.

– Av de kvinnor som får livmoderhalscancer i Sverige så har majoriteten inte följt sina cellprovskontroller. Även om skyddet mot livmoderhalscancer inte är 100-procentigt, så är det väldigt bra. Så det finns ingen anledning att avstå, säger hon.

Sedan cellprovet infördes på 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige minskat med nästan 70 procent, enligt Anna Enander.