Ökning av antal samtal om mässling till Vårdguiden 1177

4:24 min

I samband med mässlingsutbrottet i Göteborg, som nu också visat sig ha koppling till Örnsköldsvik, har Vårdguiden 1177 sett en ökning av antalet samtal som rör just mässling och vilket vaccinskydd man har.

– Ja redan igår började folk ringa och höra sig för om hur de skulle förhålla sig och hur man tar reda på vilket skydd man har, både vaccinationsskydd eller om man varit drabbad av mässling, säger Charlotte Karlsson som är distriktssjuksköterska och jobbar på 1177 i Västernorrland.

Exakt svar för varje individ kan man inte ge på 1177 men däremot finns generella svar utifrån vilken roll sjukdomen mässling eller vaccinet haft i samhället under olika epoker.

Har man inte kvar sitt vaccinationskort så kan man också hitta mer exakt information via kommunens arkiv där man får veta vilka årskurser som vaccinerats, och för äldre gäller landstingens arkiv.

Så det krävs lite detektivarbete för att ha koll på sitt vaccinationsskydd för vissa.

– Ja, det bästa är att ha sitt vaccinationskort ständigt till hands, säger Charlotte Karlsson.

Även om man har förlorat sitt gamla vaccinationskort kan man på det här sättet skaffa sig ett nytt.