Tuffare straff för grovt vapenbrott från årsskiftet

1:36 min

Som ett krafttag mot gängskjutningar och illegalt vapeninnehav skärps straffet och häktningsgrunden vid grovt vapenbrott från och med årsskiftet.

Grovt vapenbrott innebär ett innehav av automatvapen utan tillstånd, eller innehav av ett större antal vapen. I februari genomförs polisens vapenamnesti, men att det sker bara en månad efter straffändringen menar polisen är en slump.

– I den kriminella miljön är man väl medveten om straffsatser och när man blir häktad, och det vill man naturligtvis inte bli, så jag tror det möjligen kan ha en påverkan på amnestin, säger Börje Öhman, kommunikationsstrateg vid polisområde Nord.

Straffsatsen för grovt vapenbrott kommer höjas från minst ett år till minst två års fängelse, och den som grips misstänkt för grovt vapenbrott kommer också att automatiskt häktas.

Även minimumstraffen för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år.