Stormvarning utfärdad för Västernorrlands län

Under söndagen väntas ett område med hårda vindar dra in över Västernorrland. SMHI har en Klass 2 varning för stormbyar för länet.

SMHI har utfärdat en Klass 2 varning för stormbyar över Västernorrlands län söndag eftermiddag. Kortvarigt kan det då komma byar på 24 - 28 sekundmeter, från väst eller nordväst. 

SMHI definierar Varning klass 2 stormbyar som vindbyar från 25 m/s upp till 30 m/s.

Det kan förekomma skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Det finns även risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Om prognosen ändras till 30 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.