Flexibla kontor alltmer populära

2:31 min

Det blir alltmer populärt med flexibla, aktivitetsbaserade kontor. Och kontorsmiljön har betydelse för vår hälsa, trivsel och prestation.

Öppna kontorslandskap, enskilda cellkontor eller flexibla kontorslandskap – så kallade aktivitetsbaserade kontor...? På onsdagen och torsdagen hålls konferensen "Arbete i aktivitetsbaserade kontor" i Örnsköldsvik.

Aram Seddigh, doktor i arbetsorganisationspsykologi, är en av föreläsarna.

– Det är fortfarande vanligast att kontoren övergår till någon slags öppen planlösning där medarbetarna har fasta platser, men det pratas mycket om de flexibla lösningarna nu, säger han.

Allt fler arbetsplatser väljer idag att införa papperslösa kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt där man inte har någon egen fast arbetsplats.

Och vilken typ av kontor vi arbetar på har betydelse för vår hälsa, trivsel och prestation, menar Aram Seddigh.

– De öppna kontorslandskapen, generellt sett, är förknippade med något högre sjukfrånvaro medan cellkontoret är associerat med minst problem när det gäller sjukfrånvaro, berättar han.