Region Västernorrland krävs på 5,5 miljoner i böter

0:32 min

Region Västernorrland har gjort otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster och krävs nu på 5,5 miljoner i böter av Konkurrensverket.

Det var alla fyra norrlandsting som gjorde otillåtna direktupphandlingar av hyrläkare under 2017. Det handlar om specialistläkare som direktupphandlades eftersom en gemensam annonserad upphandling hade försenats.

Det sammanlagda värdet av direktupphandlingarna uppgick till närmare 778 miljoner kronor, enligt Konkurrensverket.

– Att hamna i ett avtalslöst tillstånd är inte bra. Särskilt när det handlar om komplicerade anskaffningar är det viktigt att planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att man kan annonsera dem i god tid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. 

– När upphandlingar genomförs gemensamt genom ett ombud, i detta fall ett av de fyra landstingen, har varje upphandlande myndighet fortfarande ett eget ansvar att se till att upphandlingslagstiftningen följs.