Politiker i Sollefteå våndas över svårt vindbeslut

3:11 min

Den nya majoriteten i Sollefteå får i januari rivstarta med att försöka sätta ner foten om det trots allt ska bli vindkraftverk i Fängsjön och Storsjöhöjden norr om Näsåker.

Det är ingen lätt fråga för den nya majoriteten i Sollefteå som tillträder den 1 januari. Möjligheten finns för en kommun att lägga in veto. Men tidigare majoritet har i bred överenskommelse ställt sig positiva till vindkraft i kommunala översiktsplaner.

Det är Forsca, som till 60 procent ägs av norska Fred Olsen Renewable och resten, 40 procent, av skogsbolaget SCA, som funderar på om man ska gå vidare. Den förra ansökan stoppades i mark- och miljööverdomstolen i våras på det Forsca menar var en teknikalitet. Man hade då sökt tillstånd utan att specifikt ange exakt var vindkraftverken skulle stå – det misstaget tänker man inte göra om. Om det blir en ny ansökan vill säga.

– Vi har inte tagit beslut, men vi funderar på om vi ska göra en ny ansökan. Vi har tagit kontakt med partierna i Sollefteå och möten kommer att ske i början på 2019, säger Gustav Nordström, VD på Forsca.

Politikerna i det nya styret i Sollefteå har märkt av det förnyade intresset för vindkraft i området.

– Vindkraften är verkligen ingen lätt fråga. Vi ska ha dialog i partiet, mellan partierna och många fler. Rennäringen är ett exempel – och det finns de som är mer positiva och andra mer negativa. Men vi måste ha dialogen först, säger Johan Andersson, C, tillträdande ordförande i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet svettas också.

– Jag ger ingen intervju förrän vi i januari har diskuterat, säger Vänsterpartiets Kjell-Åke Sjöström.

Är frågan för känslig?

– Ja, vi vill prata ihop oss först.

Västra initiativets Birgitta Häggkvist är inne på samma linje:

– Mitt partis grundinställning har varit emot vindkraft i stor skala. Men nu är vi tre partier som ska ha en överläggning i januari.

Är det ett svår beslut?

– Ja, det handlar om pengar, arbetstillfällen, vår landsbygd, vår natur – vindkraften har stor inverkan på kommunen.

För hela Sverige är utvecklingen mer vind. 2006 kom 1 terawattimme, TWh, från vindsnurror. 2017 17,6 TWh. 
11 procent av landets elproduktion kommer nu från vind.

Fossilfritt ska Sverige vara 2040 enligt riksdagsbeslut. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser till atmosfären.

Dessutom har det 2016 slutits en energiöverenskommelse mellan nuvarande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.