Lutar åt nej till vindkraft i Fängsjön och Storsjöhöjden

1:31 min

Nu sätter Centerpartiet i Sollefteå ner foten och det blir från partiets sida ett nej till vindkraft i de två stora områdena Fängsjön och Storsjöhöjden.

Det har varit en långvarig het fråga om det ska byggas vindkraftverk i de stora skogsområdena som ägs av SCA. De senaste uppgifterna på vindbrukskollen säger att 149 vindkraftverk har varit aktuella för Fängsjön och Storsjöhöjden.

Men Forsca (ett bolag med norska Fred Olsen och skogsbolaget SCA) har aviserat intresse att lämna in en ny ansökan att få bygga trots att mark- och miljööverdomstolen tidigare avvisat bolaget. Ett av skälen var då att man inte specificerat exakt var varje enskild snurra skulle stå.

Forsca har dock avvaktat Sollefteå kommuns nya inställning – det är ny majoritet i kommunen efter årsskiftet med Centerpartiet, Västra Initiativet och Vänsterpartiet. Det har enligt uppgift varit minst sex olika samrådsmöten för att pejla olika intressegruppers inställning.

– Vi hade möte i Centerpartiet i går och när det gäller just de här områdena säger vi nej till vindkraft, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande och betonar att de två andra majoritetspartierna också ska komma fram till sina slutsatser.

Anledningen till Centerpartiets nej är främst rennäringen.

– Rennäringen har svängt från att ha varit positiva. Men de lokala företagen i området har också spelat roll. Nu hoppas vi på en bra utveckling för turismen, säger Johan Andersson.

Från Västra Initiativets håll har man en generellt negativ inställning till vindkraften.

– Det blir nog samma besked från oss, säger Roger Johansson, (Vi), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet.

Det tredje partiet, Vänsterpartiet, i Sollefteås majoritet har ännu inte bestämt sig.

– Vi ska i gruppen träffas i slutet på februari. Jag kan inte säga åt vilket håll det lutar, säger Kjell-Åke Sjöström (V), ordförande i vård- och äldreutskottet.