Psykisk ohälsa

Regionen och kommunerna pratar ihop sig om psykiska ohälsan hos barn och unga

1:32 min

Det går inte för vården att på egen hand klara av det ökade trycket från människor som mår psykiskt dåligt.

Allt fler söker vård för psykisk ohälsa, till exempel depressioner och ångest, stress och sömnsvårigheter.

Primärvården och specialistvården har båda ett ansvar och ett uppdrag men ibland tycks det vara svårt med samarbetet. Men det är egentligen mer samarbete och med fler aktörer, även utanför sjukvården, som behövs, säger Ingeborg Wiksten (L) som är ordförande i Regionstyrelsens vårdvalsutskott.

Just nu åker några ur utskottet runt och besöker alla kommunerna i Västernorrland för att diskutera hur man gemensamt ska kunna möta problemet med framför allt barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Det är elevhälsan som identifierar många av de unga som mår dåligt men också till exempel kommunens Kultur och fritid bör vara med i det förebyggande arbetet, säger Ingeborg Wiksten.

– Jag skulle önska betydligt mer samarbete mellan slutenvård, primärvård och kommunal vård och mellan skola och föräldrar. Man bör jobba mycket mer förebyggande och sätta in tidiga insatser kanske redan på BVC.