Ånge kommun

Flytt av förskolor och äldreboenden i Ånge

1:43 min

Ånge kommun kommer snart att ta ställning till kommunens största ekonomiska projekt någonsin då flera verksamheter byter plats med varandra.

Enligt Sten-Ove Danielsson (S) kommunalråd i Ånge återstår nu bara ett hyreskostnadsförslag innan fullmäktige kan fatta beslut om att centralisera flera verksamheter för att på sikt både effektivisera och spara pengar.

Förslaget som kommer att kosta 125 miljoner går i korthet ut på:

1. Bostadsområdet Kapellbacken
Är idag till stora delar tomt, förutom bland annat en förskola med tre avdelningar. Hit flyttas förskolorna Solbacken och Parkbacken, totalt kommer 150-160 barn att gå här.

2. Solgårdens förskola
Görs om till LSS-boende med plats för 8 ungdomar.

3. Parkbacken
Har idag både förskola och äldreboende. Förskolan flyttas till Kapellbacken och det utrymme som då uppstår görs om till särskilt boende för äldre.

4. Spångbrogårdens äldreboende 
De äldre som behöver mer hjälp flyttas till Parkbackens äldreboende. Spångbrogården görs om till trygghetsboende där äldre personer som klarar sig med hemhjälp kan bo.