Region Västernorrland

Dyrt för Region Västernorrland med momsbelagd vårdpersonal

1:59 min

Västernorrland kommer att drabbas hårt när uthyrning av vårdpersonal momsbeläggs från och med 1 juli.

Hittills har bemanningsföretag inte varit skyldiga att betala moms, men i somras kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som slog fast att företagen måste betala moms eftersom de inte själva bedriver sjukvård.

– Våra nettokostnader kommer att öka mellan 25 och 30 miljoner kronor per år, säger Lars Halén, ekonomichef på Region Västernorrland, som hoppas få på en utredning som ska föreslå hur konsekvenserna ska neutraliseras.

Lars Halén menar också att i annat fall kommer det att bli ökade kostnader och då måste kostnaderna sänkas på andra områden.