Alkoholvanor

Mer villiga att säga att vi dricker i anonyma enkäter

1:32 min

I anonyma enkäter är vi mer villiga att uppge att vi dricker alkohol jämfört med när vi får frågan i samband med läkarbesök.

Drygt fem av tio svenskar uppger att de oftare dricker alkohol när de har semester, visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av IQ.

Inom primärvården har man ett uppdrag att fråga om alkoholvanor när personer är på läkarbesök, men där skiljer sig svaren jämfört med i enkäter.

– Det är betydligt färre som säger att de dricker alkohol när man frågar i sjukvården än vad man svarar i anonyma enkäter, säger Johannes Dock, folkhälsosamordnare vid Region Västernorrland.

Johannes Dock berättar också att vi är mer sparsamma med drickandet i Västernorrland jämfört med riket i stort.

– Vi dricker lite mindre än riket gör i allmänhet, både när det gäller kvinnor och män, säger han.