RÅTTOR

Härnösands kommun: Vi ska titta på problemet

2:00 min

Förvaltningschefen: Vi har haft tillsynsärenden under 2018 och 2019 då vi  konstaterat att duvor och duvmatning inte är en sanitär olägenhet.

Flera personer i Härnösand tror att matning av duvor har lockat till sig råttor, en åsikt som Thomas Jensen, förvaltningschef för samhällsförvaltningen i Härnösand, inte delar.

– Upplever man problem med råttor får man höra av sig till oss, då startar vi ett tillsynsärende och tittar på var råttorna kommer ifrån och vad det beror på. Om det är en invasion eller enstaka råttor, säger Thomas Jensen.

 Människor som anmält upplever att inget händer, det blir avslag, och upplevs som lönlöst att fortsätta anmäla, vad ska de göra?

 – De ska ta kontakt och har de mycket råttor så kommer vi dit och tittar, men det vi fått in tidigare är inte att betrakta som en råttinvasion eller större påverkan, säger Thomas Jensen.