SÄLJAKT

Sverige vill tillåta handel med sälskinn

0:40 min

Jordbruksverket har sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så att det blir tillåtet att sälja skinn från skjutna sälar.

"Förbudet mot handel med sälprodukter ger stora problem för kustfisket i Sverige", skriver Jordbruksverket.
och konstaterar att förbudet gör att färre jagar säl, vilket i sin tur gör att den växande sälstammen ger skador som drabbar både yrkesfisket och fiskbeståndet.

– Med Sveriges tydliga synpunkter finns grund för att EU ska se över sälförordningen, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, till sajten jakt och Jägare