Barn- och ungdomspsykiatri

BUP-chefen om långa väntetider i Västernorrland

1:22 min

Nästan 80 procent av barn och unga i Västernorrland måste vänta mer än en månad för ett första möte på BUP. En av anledningarna till den långa väntetiden beror på bristen av psykologer.

I Västernorrland var köerna till BUP längst i hela landet under 2018. Nästan åtta av tio BUP-patienter väntade mer än 30 dagar för att få ett första möte, visar siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Det finns flera olika anledningar till varför väntetiden är så pass lång som den är, förklarar Lena Berglund Friberg, verksamhetschef på BUP i Västernorrland.

– Det är jättemånga som söker och vi har inte tillräckligt med kapacitet för att möta alla som vill komma hit, säger hon.

Nu jobbar BUP i Västernorrland för att kunna möta det stora behovet.

– Vi har haft möjlighet att anställa fler psykologer och vi har även köpt in neuropsykiatriska utredningar, då det är främst det vi har väntetid till, säger Lena Berglund Friberg.

Under 2018 klarade bara fyra regioner den nationella målsättningen att alla patienter ska få en första bedömning hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inom 30 dagar.

Lena Berglund Friberg hoppas nu att de kan nå de nationella målsättningarna framöver.

– De långa väntetiderna bekymrar oss otroligt mycket. Vi vill hålla oss till 30 dagars väntetid, säger hon.