Näringslivsbolaget Sundsvall

Näringslivsbolaget kritiseras för konferenskostnader och anlitande av medium

1:44 min

Utredningen av Näringslivsbolaget är nu offentlig. Bolaget får bland annat kritik för en konferens i Storhogna och att man anlitat ett medium.

Efter visselblåsningar om missförhållanden i Näringslivsbolaget, startade en konsultfirma en utredning av bolaget. Utredningen visar på brist på ledarskap, struktur, regler – och ordning och reda.

Utredarna kritiserar dessutom den konferens i Storhogna som alla anställda åkte på i februari i år, där man skulle diskutera en affärsplan. I rapporten skriver utredarna att den totala kostnaden är relativt hög och det hade gått att uppnå samma effekt med en mer återhållsam budget. Den totala kostnaden för konferensen landade på 163 000 kronor, varav 99 000 var konsultkostnader.

Även bolagets anlitande av ett medium kritiseras. Utredarna skriver att kostnaden för tjänsten är låg, men de ifrågasätter lämpligheten i att köpa den här typen av tjänster i en kommunalägd verksamhet som till stor del är skattefinansierad.

Vi söker representanter från Näringslivsbolaget för en kommentar.