LANTHANDEL

Bidrag för miljövänliga kylar och frysar riskerar att ta slut

1:56 min

Nästa år blir det olagligt att använda omoderna kyl- och fryssystem i handeln. Lanthandlare kan söka bidrag från länsstyrelsen för modernisering av kyl och frys, men nu finns det risk att pengarna inte räcker till alla som ansöker.

På grund av att det blir olagligt att använda sig av gamla och omoderna frysar i handeln har lokala lanthandlare kunnat söka bidrag från länsstyrelsen.

Hittills har 17 handlare i Västernorrland sökt bidraget sen 2014. Tre av dem har fortfarande inte fått sin ansökan beviljad. Nu finns det en risk att pengarna inte räcker till dem och andra eventuella ansökningar.

– Det beror på hur mycket ansökningar som kommer in nu, men finns pengar kvar och uppfyller man kraven, då får man det här bidraget, säger Karin Frejarö, enhetschef på stab- och utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Förhoppningen är att bidraget ska främja landsbygden och lanthandeln.

– Detta är funktioner som vi vet är viktiga både för livskvalité och trygghet på landsbygden. Det ska vara attraktivt att bo, leva och besöka landsbygden, säger Karin Frejarö.