ÖVERGIVNA PLATSER

Nyadals missionskyrka - en mississippiångare som strandat

4:12 min

På Majbergets topp ligger den gamla Missionskyrkan i Nyadal. Det är över 50 år sedan den användes som bönehus men idag är den en av Västernorrlands 73 byggnadsminnen.

– Jag älskar den här kåken. Den fanns när jag växte upp och gick i söndagsskola. Nu är den förfallen men jag tycker den är underbar, säger Gunilla Bergvall som bor granne med kyrkan.

Missionskyrkan började byggas 1901 och stod klar fyra år senare. Den var i drift fram till början av 60-talet, då församlingen som hållit till där upplöstes och kyrkan såldes. Sedan 1972 ägs den av nuvarande fastighetsägaren och i slutet av 90-talet utsågs den till byggnadsminne av Länsstyrelsen.

– Alla kulturmiljöer kan skyddas som byggnadsminne och det innebär vissa skyddsföreskrifter. Den här kyrkan får inte flyttas, rivas eller till sitt yttre förändras, säger Isabelle Engelin, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen.

Med sina många fönster och verandor kallas kyrkan av de närboende skämtsamt för en mississippiångare som strandat i skogen.