Bränder

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen använder släckskum trots miljöproblem

2:09 min

Trots att Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap avråder från användning av brandskum använde Höga Kusten Ådalen skum vid 23 tillfällen förra året.

I Medelpad användes skum vid fem tillfällen förra året, i Örnsköldsvik vid tre tillfällen och i Höga Kusten Ådalen vid 23 tillfällen.

Skummet kan innehåller miljöfarliga ämnen eller sprida miljögifter som uppstår vid en brand och bör därför undvikas enligt MSB.

– Sluta med den onödiga användning av skum, framförallt vid brand i byggnad och fordon. Det tillhör förgången tid, säger Bo Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Andreas Hoff, räddningschef på räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, säger att de inte använder brandskum med de miljöfarliga ämnena Pfas eller Pfos.

– Men inget brandskum är helt ofarligt för miljön. Att vi använt det 23 gånger är såklart för många gånger, säger han.

Som Ekot berättade i morse kartlägger nu SGU, Sveriges geologiska undersökning över 5 000 enskilda släckinsatser – tidigare har myndigheterna mest fokuserat på brandövningsplatser.