Våra historiska kommuner

Ånges historia

8:22 min

Järnvägen är det som har betytt mest för Ånges utveckling.

Ånge har egentligen alltid handlat om kommunikationer och varit "mitt på vägen" säger Karl-Ingvar Ångström från Ljungaverk. Hit har människor kommit från olika håll och av olika anledningar.

Från slutet av 1500-talet kom Skogsfinnarna som kom med den nya svedjetekniken för odling, det vill säga att man brände ner skog och sedan odlade råg i askan och fick mångfalt bättre skördar än man fått tidigare. 
Värmlänningarna kom med nya tekniker i skogsarbete och rallarna kom för att bygga järnvägen.