Psykisk ohälsa

Sociala medier bidrar till ungas psykiska ohälsa

2:04 min

Sociala medier, brist på rutiner i hemmet och neuropsykologisk diagnos kan vara några orsaker till att unga mår psykiskt dåligt.

Det förklarar Petra Håkansson, biträdande rektor på engelska skolan och ansvarig för skolhälsan.

– Vi har ett samhälle idag som ser annorlunda ut än för tio-tjugo år sedan med sociala medier och tillgång till information på internet och det är lätt för ungdomar att ställa egna diagnoser, säger hon.

På Engelska skolan har eleverna ett mobilförbud för att hålla ungdomarna borta från sociala medier.

– Vi tror också på rutiner och tydliga regler och att se varje individ. Det är jätteviktigt, säger hon.

Ett råd som hon skulle ge till föräldrar är att de basala behoven fungerar.

– Det handlar om sömn. Idag väldigt mycket om skärmtid och mat. Det handlar om fysisk aktivitet, säger hon.

Säg en sak som du tycker är bra? 

– Vid tidig ålder när ni bestämmer er för att ger ert barn sin första smartphone, ha tydliga regler kring när den får användas och inte användas och förvara den aldrig i barnens rum. Se till att ni har en nattplats för smartphonen, säger hon.