Äldrevården

Anmäler demensboendet: Mamma fick ett ovärdigt slut

2:15 min

Gunvors sista månader i livet på ett demensboende blev plågsamma och ovärdiga. Nu anmäler hennes anhöriga boendet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Gunvor dog för över ett år sedan, men Ingegerd och hennes döttrar har fortfarande svårt att orka prata om hennes sista tid i livet. De beskriver vården och omsorgen på demensboendet i Sundsvall som otillräcklig och ovärdig.

Jag har sett hennes knogar helt blodiga när hon slagit på sänggrindarna och ropat på hjälp utan att någon kommit.

– Det var dåligt med personal. De tog inte hand om henne eller lärde känna henne. Jag ville se att hon blev omhändertagen så att jag skulle kunna känna mig trygg men det hände ju inte.

– Personalen hade inte tid att hjälpa henne. Jag kunde hitta henne ensam på sitt rum när det var matdags, framför en tallrik mat som hon inte kunde nå. Hon satt där och sov vid bordet och maten var kall, säger Malin.

Ingegerd och hennes båda döttrar Maria och Malin satt hos Gunvor varje dag och gjorde ett schema för att hon inte skulle vara ensam för länge.
De tycker att personalen hade dålig kunskap om demens och Maria och Malin, som båda tidigare har jobbat inom äldreomsorgen, säger att de inte förstår varför avdelningen överhuvudtaget kallas demensboende.

Hon blev som ett skelett. Hon magrade av rejält under de här två månaderna.

Maria vänder sig mot den tunga medicinering som sattes in, bland annat injektioner med Haldol som är ett antipsykotiskt läkemedel.

– Det var fruktansvärda biverkningar. Mormor tappade förmågan att prata och röra på sig. Hon fick också svårt att äta och hon tappade mycket i vikt och ingen verkade veta om hon överhuvudtaget hade ätit och druckit när jag frågade.

– Hon blev som ett skelett, hon magrade av rejält under de här två månaderna.

– En gång hittade jag henne helt nedhasad i fotändan av sängen och jag har sett hennes knogar helt blodiga när hon slagit på sänggrindarna och ropat på hjälp utan att någon kommit, säger Malin.

Det här är det värsta jag har sett hur människor blir behandlade.

Nu sitter Ingegerd med döttrarna och formulerar en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

– Jag vill inte att det ska hända någon annan. Det måste ju göras nånting, det här är det värsta jag har sett hur människor blir behandlade.